[News] Pahayag ng Pakikiisa sa Rappler

DISCLAIMER: Buhay Media is maintained by the Talents Association of GMA Network (TAG), but the stories published here do not necessarily reflect the views and experiences of all TAG members, GMA Network or the media industry as a whole.

buhaymedia-standwithrappler-cover2

PAHAYAG NG PAKIKIISA

Naninindigan kaming mga kasapi ng #BuhayMedia sa gitna ng mga desperadong hakbang na supilin ang malayang pamamahayag sa ating bansa.

Ang hatol kamakailan ng Securities and Exchange Commission (SEC) na bawiin ang lisensya ng Rappler ay layong patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan, kabilang ang mga mamamahayag na tungkuling ilahad ang katotohanan.

Kinukwestyon namin kung bakit kaagad pinarusahan ng SEC ang Rappler—na malinaw na paraan para maparalisa ang operasyon nila—sa halip na bigyan sila ng pagkakataong sumagot sa mga paratang.

Itinanggi man ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa pagbawi sa lisensya ng Rappler, tandaan na sa kanyang State of the Nation Address noong isang taon, siya mismo ang nagpahaging na may kontrol diumano ang mga dayuhan sa operasyon ng Rappler—isang paratang na pinabubulaanan ng online news site.

Bukod sa Rappler, ilang beses na ring binakbakan at tinakot ng pangulo at ibang mga opisyal ang ABS-CBN at Philippine Daily Inquirer dahil sa diumano’y “biased” na pagbabalita na salungat sa kanilang pananaw.

Nahaharap ang media sa ‘di patas na laban—mula sa mga pulis at militar na maaaring dakpin o ikulong ang mga alagad ng media, at sa SEC at Kongreso na may kapangyarihang magbigay at i-renew ang prangkisa ng media o hindi.

Mas malala ang paggapang ng Kongreso na susugan ang Artikulo 4, Seksyon 3 ng kasalukuyang Saligang Batas para sa “responsableng” paggamit sa kalayaan ng media. Kinukundena namin ito.

Walang lugar ang pananakot at pagbabanta sa isang lipunang kinikilala at iginagalang ang malaya at mapagpalayang pamamahayag. Instrumento ng mamamayan ang totoong media para makilahok sa proseso ng demokratikong pamamahala. Kung wala ito para ilantad ang pagmamalabis sa kapangyarihan, pambabastos sa batas at pagnanakaw sa kaban ng bayan, mananatiling bulag ang lipunan.

Panahon na para manindigan laban sa rehimeng sistematikong binubusalan ang katotohanan. Dapat muling magpakita ng pagkakaisa ang media at magsilbing tanglaw ngayong nilulukob uli ng dilim ang bayang minsang nagpabagsak sa diktadurya.

Dapat manatiling buhay ang media kahit pa sa rehimen ng galit at paghihiganti. Kami’y naninindigan, nagbabantay at lumalaban.

#BuhayMedia #StandWithRappler #DefendPressFreedom

26233343_331662540651352_8460808983167627199_o

#

If you wish to share your own #BuhayMedia story or you want to speak up as one of the #HumansOfMedia, just send us an email at buhaymediaph@gmail.com.

Follow us on Twitter/Instagram (@buhaymedia) and like our Facebook page (facebook.com/buhaymedia) to show your support.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s